25 birželio, 2006

tikri-netikri fantomai...

...Tikri - netikri fantomai ir vaiduokliai visai atsitiktinai ima ir atslenka čionai, norėdami mus priversti patikėti paslaptingu savo egzistavimu. Jie įsiskverbia į nekaltas fotografijas ir mėgėjiškų filmų projekcijas, ir, kaip jau jiems įprasta, pasistengia susilieti su aplinka, kad ne iškart taptų pastebimi. Tokia jau jų prigimtis - palikti stebinčiajam abejonę: o gal jo visai ir nebuvo ir jis tik pasivaideno?


...Ar jau baisu? Manau, kad nėra ko pernelyg gilintis į vaiduoklių gyvenimą, - kada nors, jei bus lemta, gal ir patys jais tapsime. Tada viskas ir paaiškės. O ir realiame gyvenime vaiduoklių ir fantomų pilna - juos gali pamatyti ne tik vakaro prieblandoje parkuose ar atokesniuose restoranų užkaboriuose, bet netgi ir visai padoriose vietose... Tik ar verta vargintis ir kankinti akis, stengiantis įžiūrėti keistai neryškias ir bespalves būtybes, dažnai žvelgiančias į mus iš TV ekranų ir bandančias kažką nerišliai veblenti apie nuolat gerėjantį mūsų gyvenimą?
...Norit - tikėkite, norit - ne, tačiau tų fantomų, šmėklų, vaiduoklių ir kitokių dvasių tiek daug internete ir TV ekranuose, kad visai jų ignoruoti tiesiog neįmanoma...


...Niekada nebuvau pernelyg įtikėjęs anapusinių vaiduokliškų reiškinių realumu. Nuosaikus, diskretiškas ir mokslinės argumentacijos nevengiantis TV kanalas Discovery Channel pastarųjų mėnesių bėgyje mus tiesiog užvertė lyg ir tikromis istorijomis apie kraupius ištisų šeimų persekiojimus. Šio dokumentiškai vaiduokliško serialo pavadinimas: A Haunting. Pateikiami beveik visada panašūs siužetai: šeima įsikelia į labai seną namą, kuriame ilgą laiką niekas negyveno, ir gana greitai prasideda bauginantis ir nepakenčiamas šmėklų ir bildukų teroras. Keičia vietas rakandai, baldai ir daiktai, atsidarinėja durys ir langai, pačios užsidega lempos ir viryklės, naktimis girdėti žingsniai, aimanos, verksmai ir net grasinimai. Neapsikentusi šeima kviečiasi dvasininkus, fenomenų tyrėjus, tačiau pabaiga visada ta pati - tenka skubiai palikti namą ir bėgti kuo toliau nuo tos prakeiktos vietos.
Britų TV kanalo prestižas vis tik neleidžia labai jau lengvabūdiškai atmesti šių istorijų tikrumo, - mums pateikiami tikrų liudininkų pasakojimai, filmuojama autentiška aplinka, nurodomi greičiausiai neišgalvoti adresai, vardai, pavardės. Archyvuose randami įrodymai, verčiantys neabejoti visų šių istorijų realumu.

Ant lovos sėdi nematoma būtybė.


Danguje matyti kažkas panašaus į NSO pėdsakus.


Bauginančią ugninę spalvą įgiję vaiduokliai.


Vaikas kambaryje ne vienas.


Klasikinio vaiduoklio fotografija.
...maždaug po 36 valandų po mirties žmogus išeina ir iš eterinio kūno, kuris sklando viršum kapo. Šis numestas eterinis lavonas per keletą dienų po laidojimo gali būti kartais matomas kapinėse kaip ,,šmėkla"...
Šaltinis: GYVAS.SAPNAS.NET


Kūnas turbūt jau morge, o dvasia vis dar negali susivokti, kas atsitiko.
Posted by Picasa
...Visos šios nuotraukos yra ne iš aukščiau paminėto TV serialo, jos pakliuvo man visai atsitiktinai su kitomis nuotraukomis, atsiųstomis elektroniniu paštu. Kai kurios jų nepanašios į primityviai begėdišką mistifikaciją. Ir vis tik... taip jau žmogus sutvertas, kad kol pats kažko panašaus nebus patyręs, sunkiai įtikės į fenomenalius reiškinius.
...Gal ir nebūčiau gaišęs laiko šiam įrašui, tačiau visai neseniai patyriau ir pats vieną mažą nuotykį. Tikrai ne vaiduoklišką, greičiau - bildukišką. Sykį dieną, einant kambariu link balkono durų, staiga pats savaime įsijungė televizorius, atsirado vaizdas ir garsas. Dienos metu jis niekada nebūna įjungtas, o nuotolinio valdymo pultelis gulėjo, kaip visada, padėtas tolėliau ant lentynos. Žinau, kad prie televizoriaus ir pultelio net neprisiliečiau, tik praėjau šalia. Tiesą sakant, buvo gerokai keista...

...Susiradau sau tokį šio reiškinio paaiškinimą: kambaryje tuo metu buvo įjungtas kompiuteris, modemas, veikė srovės lygintuvo prietaisas, garso kolonėlių sistema, FM bangų radijo imtuvas. Judančio žmogaus kūnas, lyg koks kondensatorius, galėjo kažkaip sugeneruoti šių prietaisų skleidžiamas indukcines elektromagnetines bangas, kurios savo ruožtu per atstumą gal paveikė televizoriaus maitinimo bloko ar pultelio elektronines schemas. Kas žino? Tiesiog išjungiau televizorių ir viskas. Nei anksčiau, nei vėliau nieko panašaus man nėra atsitikę...


Vaiduokliai, dvasios ir demonai... Norite - tikėkit arba netikėkit...


Dar: 10 garsiausių vaiduoklių nuotraukų

žymės: